FAQ

Is er een terugkeergarantie voor de doelgroepwerknemer die doorstroomt?

Een expliciete terugkeergarantie is niet opgenomen in decreet of besluit. Wel stelde VDAB dat in dit geval de werknemer opnieuw geïndiceerd zou kunnen worden en terug in een maatwerkbedrijf zou kunnen gaan werken, maar dat er geen enkele garantie bestaat om terug naar de plaats te kunnen gaan van waar hij komt.

Het decreet individueel maatwerk voorziet vanaf 1/7/2023 wel in de mogelijkheid tot een tijdelijke verhoging van het contingent collectief maatwerk in bij wedertewerkstelling na doorstroom.
Het maatwerkbedrijf kan de wedertewerkstelling van een persoon aanvragen (er is geen verplichting), indien de tewerkstelling (na doorstroom op basis van een positieve doorstroomevaluatie van de VDAB) wordt beëindigd binnen een termijn van 18 maanden, buiten de wil van de werknemer om. Dit laatste is het geval indien de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt of niet verlengt, of er een wijziging is in de arbeidsomgeving, de functievereisten, de gezondheid of de sociale situatie van de persoon.

Voor de wedertewerkstelling kan een bijkomend contingent worden voorzien voor een periode van 12 maanden indien de invulling van het toegekend contingent in het laatste kwartaal meer dan 99% bedraagt.

Een verlenging met nog eens 12 maanden is mogelijk, maar dan moet de invullingsgraad meer dan 99% bedragen over de laatste vier afgerekende kwartalen.

Bij die invulling wordt er enkel rekening gehouden met doelgroepwerknemers die loonkosten hebben die rechtstreeks verband houden met prestaties in dat kwartaal (de berekening van de invulling wijkt dus lichtjes af van de berekening in het kader van de berekening van de invulling met oog op herverdeling).