FAQ

Is er een sectorale cao die voorziet in een stelsel van tijdelijke werkloosheid voor bedienden?

De cao van van 22 januari 2019 inzake schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden ingevolge werkgebrek voorziet in een stelsel van tijdelijke werkloosheid voor bedienden. Er moet dus geen ondernemingsplan worden opgesteld. Volgende gegevens neem je op in het formulier C106A: neerleggingsdatum: 20/02/2019; registratienummer: 150931. Geldigheidsduur: 1/01/2019 (onbepaalde duur).