FAQ

Is er een forfaitaire kilometervergoeding voorzien voor dienstverplaatsingen?

Voor dienstverplaatsingen (verplaatsingen met de eigen wagen in uitvoering van de arbeidsovereenkomst) volgt de sector het bedrag dat is vastgesteld voor de personeelsleden van de federale overheid die onderworpen zijn aan het KB van 18 januari 1965 (artikel 13). Dit bedrag wordt jaarlijks in juli aangepast. Voor de periode van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 bedraagt het 0,4170 EUR.