FAQ

Is er een fietsvergoeding binnen het PC 327.01?

De fietsvergoeding bedraagt 0,27 EUR per afgelegde kilometer. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd volgens hetzelfde mechanisme als geldt voor de indexering van de interprofessionele fietsvergoeding (cao NAR nr. 164). De maximaal vergoedbare afstand is beperkt tot 30km enkel traject (60km heen en terug).