FAQ

Is er een anciënniteitsvoorwaarde om recht te hebben op de jaarlijkse premie omkadering?

De werknemer moet in de referteperiode (van 1/09/N-1 tot 31/08/N) een anciënniteit hebben van minstens 6 maanden. Concreet betekent dit dus dat een werknemer die in de loop van de referteperiode in dienst treedt, uiterlijk op 1 maart in dienst moet zijn getreden om voor dat jaar recht te hebben op de premie.

Zie cao van 15 juni 2021 houdende een premie voor omkaderingspersoneel in de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven in uitvoering van het voorakkoord van 24 november 2020 voor de social/non profitsectoren binnen PC 327.01 voor de periode 2021-2025