FAQ

Is er binnen het PC 327.01 een cao gesloten om de leeftijd voor het recht op tijdskrediet landingsbanen met onderbrekingsuitkeringen van de RVA te verlagen tot 55 jaar, in toepassing van de NAR cao nr. 170?

Ja, in het PC 327.01 kan er tijdskrediet landingsbanen worden opgenomen (1/5de of halftijds) vanaf de leeftijd van 55 jaar. Dit kan alvast tot 30 juni 2025.
Om tijdskrediet landingsbanen met uitkering vanaf de leeftijd van 55 jaar te kunnen genieten, moet de werknemer:

– Ofwel 35 jaar beroepsverleden kunnen bewijzen (lange loopbaan)

Let op: omdat doelgroepwerknemers vaak moeilijkheden hebben om dit aantal loopbaanjaren te bereiken, kunnen zij al tijdskrediet aanvragen met recht op onderbrekingsuitkeringen vanaf 25 jaar loopbaan. Dit recht putten doelgroepwerknemers rechtstreeks uit de NAR cao nr. 171 voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025.

– Ofwel minstens 5 of 7 jaar in een zwaar beroep zijn tewerkgesteld in de voorbije 10 of 15 jaar;
– Ofwel 20 jaar een beroep met nachtarbeid hebben uitgeoefend;

Voor omkaderingspersoneel is wel de toestemming van de werkgever vereist.