FAQ

Is er bij de verschillende vormen van tijdskrediet een recht op een aanmoedigingspremie vanuit Vlaanderen?

Voor de aanmoedigingspremiestelsels behoren doelgroepwerknemers tot de privésector en omkaderingspersoneelsleden tot de social profit.

Omkaderingsleden kunnen aanspraak maken op een aanmoedigingspremie in geval van:
– Zorgkrediet (bij thematische verloven ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof om medische bijstand + bij verlof voor mantelzorg)
– Loopbaankrediet (bij voltijds tijdskrediet of voltijds thematisch verlof)
– Opleidingskrediet (bij tijdskrediet met motief opleiding)

Omkadering in sociale werkplaatsen is niet opgenomen op de lijst van zorggerelateerde beroepen. Er is dus geen recht op een aanmoedigingspremie bij opname van tijdskrediet landingsbanen.

Doelgroepwerknemers kunnen aanspraak maken op een aanmoedigingspremie in geval van:
– Zorgkrediet (bij thematische verloven ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof om medische bijstand + bij verlof voor mantelzorg)
– Opleidingskrediet (bij tijdskrediet met motief opleiding)
– Tijdskrediet landingsbanen (voor dit stelsel behoren de doelgroepwerknemers wél tot de social profitsector)

Aangezien doelgroepwerknemers onder de toepassing vallen van de regeling voor de privésector, is er geen recht op aanmoedigingspremie loopbaankrediet.