FAQ

Is een doelgroepwerknemer verplicht met pensioen te gaan als die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt?

Pensionering is een recht, geen plicht. Je mag dus verder blijven werken na je 65e mits akkoord van de werkgever. Dit geldt ook voor een medewerker in maatwerkstatuut. Let wel op, de VDAB zal niets spontaan wijzigen aan het WOP omdat de pensioenleeftijd bereikt is, maar als er een evaluatie is na de pensioenleeftijd kan het wel gebeuren dat het WOP wordt stopgezet. Dan stopt de subsidie natuurlijk ook. De tewerkstellingsbreuk is iets waar noch VDAB noch WSE in tussenkomen, dus die kan je naar believen veranderen, op voorwaarde dat de werknemer akkoord gaat natuurlijk.

Een pensioen kan ook met een beroepsinkomen worden gecumuleerd, vanaf 65 jaar of 45 jaar loopbaan zelfs onbeperkt (https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/bijverdienen#Hoeveel). Ook dit kan net zo goed een beroepsinkomen als maatwerker zijn.

Maar ook hier geldt dit enkel voor zittende maatwerkers die na de pensioenleeftijd blijven doorwerken. De WOP wordt niet automatisch stopgezet na het bereiken van de pensioenleeftijd, maar VDAB zal geen pensioengerechtigde werklozen indiceren of een WOP geven bij evaluatie.