FAQ

Is de periode in arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval gelijkgesteld bij de toekenning van de jaarlijkse premie?

Er wordt in de cao geen onderscheid gemaakt tussen ziekte als gevolg van een arbeidsongeval en ziekte van gemeen recht. De gelijkstelling is ook hier dus beperkt tot de eerste 76 uur.