FAQ

Indien een organisatie uit het PC 329.01 kiest om door te gaan als reguliere vzw met individueel maatwerk, blijft deze organisatie dan binnen het PC 329.01?

LDE-initiatieven behoren nu in de meeste gevallen tot het PC 329 als ‘dienst erkend door de gewestelijke of gemeenschapsoverheid als initiatief inzake de sociale inschakelingseconomie’.

Als de sociale inschakeling echter bijkomstig is aan de hoofdactiviteit, zal het LDE initiatief gehuisvest zijn in het paritair comité van de hoofdactiviteit (vb. kinderopvang PC 332).

Vooraleer LDE expliciet werd opgenomen in het bevoegdheidsgebied van het PC 329, was het niet duidelijk waar LDE-initiatieven thuishoorden.

De NAR vond toen (met UNISOC als dissidente stem) dat het bevoegde paritair comité diende bepaald te worden aan de hand van de economische activiteit (zie NAR advies 1731).

Ook na 1 juli 2023 behouden LDE-initiatieven hun erkenning ‘zolang de minister het nodig acht’. Zolang ook het bevoegheidsgebied van het PC 329 niet wordt aangepast, kan men stellen dat LDE-initiatieven dus blijven behoren tot het PC 329.

Het is duidelijk dat dit op termijn tot een onverantwoordbaar onderscheid zal leiden tussen ondernemingen die aan socio-professionele inschakeling doen zonder historische LDE erkenning en ondernemingen met een historische LDE-erkenning. Op termijn zal dus het bevoegdheidsgebied van het PC 329 moeten aangepast worden aan een nieuwe realiteit of zal men de organisaties indelen op basis van de economische activiteit.