FAQ

In onze onderneming maken we gebruik van interne barema’s die zich situeren tussen de categorieën 2 en 3 van de sectorale loonbarema’s. Moeten we aan deze personen een premie toekennen?

Een interpretatieve nota van 27 september 2021 biedt hierover uitsluitsel: de premie moet worden toegekend aan werknemers met een intern barema dat meer bedraagt dan het barema van categorie 3, maar minder dan het barema van categorie 2, tenzij deze werknemer door toekenning van de premie op jaarloonbasis meer zou verdienen dan een werknemer ingeschaald in categorie 2.

Concreet betekent dit dat de premie wordt toegekend zolang het interne barema minder bedraagt dan het toepasselijk barema van categorie 2 verminderd met het bedrag van de premie gedeeld door 13,92 EUR (voor september 2021 is dit 37,15 EUR).

Voorbeeld 1: Een werknemer met 5 jaar anciënniteit ontvangt een maandloon van 3346,61 EUR. Dit is 20 EUR minder dan het toepasselijk barema van categorie 2 (3366,61 EUR (september 2021)). Deze werknemer heeft geen recht op de jaarlijkse premie

Voorbeeld 2: Een werknemer met 5 jaar anciënniteit ontvang een maandloon van 3200 EUR. Dit is 166,61 EUR minder dan het toepasselijk barema van categorie 2 (3366,61 EUR (september 2021)). Deze werknemer heeft recht op de jaarlijkse premie.

Zie Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2021 – interpretatieve cao bij de cao van 15 juni 2021 houdende een premie voor omkaderingspersoneel in de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven