FAQ

In mijn onderneming zijn er reeds verhoogde barema’s vanaf een bepaalde anciënniteit. Moeten wij ook de anciënniteitstoeslag toekennen?

Aangezien het een aparte toeslag betreft, wordt deze toegevoegd aan bestaande interne barema’s zelfs al dragen die reeds een anciënniteitsstructuur in zich. Bij het budgeteren van de toeslag noch bij de verdeling van de VIA middelen wordt er overigens rekening gehouden met het bestaan van anciënniteitsbarema’s op ondernemingsniveau.

Zie collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021 betreffende het toekennen van een anciënniteitstoeslag