FAQ

In mijn onderneming geldt een 40-urenweek met betaalde inhaalrust. We werken dus met een verlaagd uurloon op basis van 40 in plaats van 38 uren. Wordt ook de anciënniteitstoeslag verminderd?

Aangezien de toeslag ook voor de uren betaalde inhaalrust zal worden toegekend, moet ook de toeslag herrekend worden. De toeslag bedraagt in dat geval 0,1935 EUR (niet geïndexeerd bedrag).

Zie collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021 betreffende het toekennen van een anciënniteitstoeslag