FAQ

Hoeveel middelen krijgen we van het Fonds voor Bestaanszekerheid?

Je krijgt elk jaar een aantal stortingen van het Fonds voor bestaanszekerheid. De VIA middelen kende je al: VIA 3/4, VIA 5 en VIA 6. Vanaf dit jaar komt er nog eentje bij: het tripartite akkoord. Dat is de overeenkomst die tussen Vlaanderen, de vakbonden en de koepels is gesloten bij de uitvoering van Fase 1 van de harmonisering. Daarin is niet enkel de groei van het contingent voorzien, maar ook een aantal CAO aanpassingen waarvoor je vergoed wordt.

Voor al deze middelen is er elk jaar een besluit van de Vlaamse regering dat de hoogte van het totaalbedrag voor de hele sector (de voormalige sociale werkplaatsen) vastlegt voor elk van de subsidies. Die middelen worden dan gestort op de bankrekening van het fonds voor bestaanszekerheid. De raad van bestuur van het fonds legt de verdeelsleutel vast voor de verdeling van die middelen over alle bedrijven. Eens het fonds dat concreet heeft berekend voor elk bedrijf, worden de middelen doorgestort.

Die verdeling over de bedrijven wordt voor 2022 in november gemaakt, en dan mag je ook de stortingen op je bankrekening verwachten.
Je vindt een schatting van de bedragen per VTE op de website van het Fonds voor Bestaanszekerheid. Kijk naar alle tabs: VIA 3-4, VIA5, VIA 6 en tripartite akkoord.

Op diezelfde plaats vind je ook een prognose van de bedragen voor 2023. Die kan je gebruiken bij je begrotingsopmaak. Let wel op : in die prognose gaan we ervan uit dat het grootste deel van het VIA 6 akkoord vanaf 2023 uitbetaald wordt via een verhoging van de organisatiepremie in de maatwerksubsidie. Dat is nog niet goedgekeurd door de regering, maar het is wel een concreet uitgewerkt voorstel van het departement dat binnenkort op de regeringstafel komt.