FAQ

Hoeveel krijgen we van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de uitvoering van diverse sociale akkoorden?

Je krijgt elk jaar een aantal stortingen van het Fonds voor bestaanszekerheid.

– VIA 3 en 4: Een tussenkomst in de eindejaarspremie volgens je contingent in de sociale maribel van de SW. Dat contingent wordt uitgefaseerd en eindigt ten laatste op 31/12/2024. Het is nog niet duidelijk wat er met die VIA subsidie zal gebeuren op dat moment.
– VIA 5: een vergoeding voor de bijkomende kosten uit de CAO’s van VIA 5
– VIA 6: een vergoeding voor de bijkomende kosten uit de CAO’s van VIA 6.
– in 2022 kwam er nog eentje bij: het tripartite akkoord. Dat is de overeenkomst die tussen Vlaanderen, de vakbonden en de koepels is gesloten bij de uitvoering van Fase 1 van de harmonisering. Daarin is niet enkel de groei van het contingent voorzien, maar ook een aantal CAO aanpassingen waarvoor je vergoed wordt.

Je vindt een schatting van de bedragen per VTE op de website van het Fonds voor Bestaanszekerheid. Kijk naar alle tabs: VIA 3-4, VIA5, VIA 6 en tripartite akkoord.
Op diezelfde plaats vind je ook een prognose van de bedragen voor 2023. Die kan je gebruiken bij je begrotingsopmaak. Let wel op : in die prognose gaan we ervan uit dat het grootste deel van het VIA 6 akkoord en het tripartite akkoord vanaf 2023 uitbetaald wordt via een verhoging van de organisatiepremie in de maatwerksubsidie. Dat leidt tot een daling van de VIA subsidies, maar anderzijds ook tot een verhoging van de maatwerksubsidie