FAQ

Hoeveel kapitaal wordt er per jaar opgebouwd in het sectoraal aanvullende pensioenstelsel – tweede pensioenpijler?

De sectorale pensioentoezegging wordt jaarlijks in een cao vastgelegd.
Voor het jaar 2022 bedroeg de sectorale pensioentoezegging maximaal 45 EUR per trimester (28 EUR indien de organisatie-werkgever een vrijstelling van bijdrage had voor het jaar 2022).