FAQ

Hoeveel bedraagt de werkgeversbijdrage voor het sectoraal aanvullend pensioen-tweede pensioenpijler?

De werkgeversbijdrage bedraagt op jaarbasis 0,21%, maar wordt als volgt geïnd:
– Geen bijdrage in het eerste en tweede kwartaal;
– 0,42% in het derde en vierde kwartaal.
Op de bijdrage aanvullend pensioen is een werkgeversbijdrage verschuldigd van 8,86% waardoor de bijdrage inclusief werkgeversbijdrage 0,23% op jaarbasis bedraagt.
Daarnaast is er een bijkomende financiering van het pensioenstelsel via overheidsdotaties (VIA 3 en VIA 4).