FAQ

Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring?

De doelgroepvermindering bedraagt maximaal 1000 EUR (niet-geïndexeerd) per kwartaal gedurende het kwartaal van indienstneming en de volgende driekwartalen.

De vermindering wordt enkel toegekend voor kwartalen waarvoor het brutoloon 10 000 EUR (niet-geïndexeerd) niet overschrijdt.

De doelgroepvermindering wordt aangepast aan de tewerkstellingsbreuk. Vanaf 80% wordt de vermindering volledig toegekend, bij prestaties die minder dan 27,5% van een voltijdse bedragen, is er geen vermindering.