FAQ

Hoe zal IFIC gefinancierd worden?

De Vlaamse overheid moet instaan voor de financiering van IFIC. Echter is het nog niet duidelijk hoe dit voor de maatwerksector zal gebeuren.