FAQ

Hoe zal er bepaald worden wie er meegenomen wordt in de overgangsregelingen individueel maatwerk voor LDE en MWA?

Het DWSE bezorgt de LDE-ondernemingen en maatwerkafdelingen voor het einde van juni een lijst met actieve WOP/LDE. De lijst is voor LDE gebaseerd op het voorschot van mei en voor MWA op de afrekening van Q4 2022. Op basis van deze lijst zal het voorschot in juli worden toegekend (bij overgang naar individueel maatwerk) of verhoogd (bij overgang naar collectief maatwerk)
Medio augustus moeten de ondernemingen de lijst aanvullen met bijvoorbeeld nieuwe aanwervingen. Ze kunnen zelf bepalen wie er op de definitieve lijst staat (dus ook doelgroepwerknemers die buiten contingent vielen kunnen erin opgenomen worden) maar de som van de tewerkstellingsbreuken mag het contingent niet overschrijden. Indien dit toch het geval (vb. beperkte overschrijding), kan er best contact opgenomen worden met WSE die de overschrijding eventueel zouden kunnen tolereren.