FAQ

Hoe wordt het minimumloon van een omkaderingspersoneelslid bepaald?

Het minimumloon van een omkaderingspersoneelslid wordt bepaald door de categorie in de functieclassificatie waartoe het personeelslid behoort en zijn of haar anciënniteit.

Voor omkadering bestaan er vijf functiecategorieën. De categorie is afhankelijk van de aard van de functie (lijn- of staffunctie), het aantal werknemers aan wie leiding wordt gegeven (lijnfunctie) en de diplomavereisten (staffunctie).

Deze functieclassificatie zal op termijn vervangen worden door de IFIC functieclassificatie