FAQ

Hoe wordt het aantal doelgroepmedewerkers bepaald?

Erkenningsvoorwaarde

Een minimale schaalgrootte per label die voldoet aan de ondergrens van gemiddeld 20 vte doelgroepwerknemers op jaarbasis.

De berekeningswijze hiervoor is als volgt: alle doelgroepwerknemers met een actieve WOP worden geteld. Dit zijn de mensen die

  • In MVAC geregistreerd zijn
  • In de DmfA aangifte staan. DmfA is hier de authentieke bron. De (eventuele) subsidie is niet relevant voor deze berekening.

Het totaal van de VTE = de som van de contractuele prestatiebreuk van al deze doelgroepwerknemers (Q/S berekend over alle dagen van het kwartaal). Ook PTNZ worden op deze manier meegeteld.

Ieder kwartaal wordt die som gemaakt, en 25% ervan genomen
Op het eind van het jaar worden de 4 kwartaalcijfers opgeteld