FAQ

Hoe wordt de subsidie voor VIA 6 bepaald?

Elk jaar wordt het sectorale subsidiebedrag vastgelegd. De uitgangsbasis is het bedrag van 2.875.616€ zoals in 2020 werd vastgelegd in het VIA 6 akkoord. Daarop wordt elk jaar een verhoging toegepast, berekend op de stijging van het contingent collectief maatwerk (over de hele sector bekeken) en de inflatie. Tegen het eind van elk werkjaar maakt het departement dan een subsidiebesluit op, waar het bedrag voor het lopende jaar duidelijk wordt vastgelegd. Dat bedrag wordt verdeeld over de maatwerkbedrijven (voormalige sociale werkplaatsen) die aangesloten zijn bij het fonds voor bestaanszekerheid van de sociale werkplaatsen.

De verdeelsleutel is als volgt:

– Tot en met 2022:

o Onderdeel anciënniteitspremie doelgroep: volgens het aantal VTE doelgroep uit de jaarrekening die meegestuurd wordt met het duurzaamheidsverslag
o Onderdeel omkaderingspremie: volgens het aantal VTE omkadering uit de jaarrekening die meegestuurd wordt met het duurzaamheidsverslag
o Onderdeel kwaliteit: volgens het totaal aantal VTE uit de jaarrekening die meegestuurd wordt met het duurzaamheidsverslag.

– Vanaf 2023:

o Onderdeel koopkracht omkadering: volgens het aantal VTE omkadering uit de DMFA
o De andere onderdelen zijn opgenomen in de verhoging van de maatwerksubsidie

De gestorte bedragen, stortingsdata en voorspellingen voor het komende jaar vind je op de website van het fonds voor bestaanszekerheid in de sociale werkplaatsen.