FAQ

Hoe wordt de subsidie voor VIA 3 -4 bepaald?

Dit is een subsidie voor de eindejaarspremie van de werknemers die tot 2024 gefinancierd worden uit de ‘sociale maribel’ van het fonds voor bestaanszekerheid van de sociale werkplaatsen. Dat is een aflopende subsidiestroom, die vervangen wordt door de reguliere sociale maribelsubsidie.
Tot nu toe is de VIA 3-4 subsidie altijd pro rata verdeeld volgens het contingent in dit ‘oude’ sociale maribelsysteem van de sociale werkplaatsen. Het totale subsidiebedrag wordt elk jaar berekend op basis van het vorige jaarbedrag, en verhoogd met de inflatie. Dat bedrag wordt door het departement WVG (niet WSE!) vastgelegd in een subsidiebesluit.
Wat er zal gebeuren met deze subsidie na het aflopen van de ‘oude’ sociale maribel SW is nog niet duidelijk.