FAQ

Hoe wordt de subsidie voor het tripartite akkoord in kader van de RSZ-harmonisatie bepaald?

In 2022 is deze subsidie éénmalig verdeeld via de fondsen voor bestaanszekerheid. Vanaf 2023 is ze omgenomen in de verhoging van de maatwerksubsidie, net zoals een deel van de VIA 6 subsidie. Daarom is de verdeelsleutel in 2022 gebaseerd op het aantal VTE doelgroep, net zoals dat in de toekomst ook het geval zal zijn door de opname in de maatwerksubsidie