FAQ

Hoe wordt de subsidie AMA WSE subsidie berekend?

Elke eerste maand van een kwartaal maak je een kwartaaloverzicht van alle lopende en beëindigde begeleidingen. Dat moet je opladen op een link die je van het departement krijgt. De link naar deze sharepoint-omgeving kan je opvragen via amawse@vlaanderen.be.
Het departement heeft voor dit kwartaaloverzicht een rapporteringstemplate gemaakt. Daarin moet je alle dagen invullen waarin de AMA medewerker aanwezig was. Al die dagen worden door het departement opgeteld en gedeeld door 365. Het getal dat je uitkomt is het gemiddeld aantal trajecten. Dat mag niet hoger zijn dan je contingent.
Het aantal begeleidingen (met het contingent als maximum) wordt dan vermenigvuldigd met het geïndexeerde eenheidsbedrag per traject. Dat is dat de totale jaarsubsidie.
De subsidie bedraagt 2.812,20 euro (index 1/4/2022) per traject (=1 begeleide deelnemer voor 1 kalenderjaar). De tabel met de indexaties vind je als download op de website van het departement: https://www.socialeeconomie.be/nl/arbeidsmatige-activiteiten-de-sociale-economie
Van die totale jaarsubsidie worden de reeds gestort voorschotten afgetrokken, en het saldo krijg je uitbetaald.