FAQ

Hoe wordt de maatwerksubsidie berekend?

De volledige uitleg staat in de technische handleiding die je kan downloaden van de website van het departement: https://www.socialeeconomie.be/collectief-maatwerk

De Vlaamse overheid heeft hiervoor een heel complex berekeningsprogramma opgezet, de SUbsidieMOtor. Die maakt een kwartaalafrekening en een jaarafrekening waarop je de hoogte van je subsidie ziet, en ook een detail hoe die is opgebouwd. Die vind je allemaal op Tableau (https://analytics.data.wse.vlaanderen.be/).

De handleiding voor het gebruik van Tableau kan je downloaden van de website van het departement (https://www.socialeeconomie.be/collectief-maatwerk)