FAQ

Hoe wordt de kost van de cao-wijzigingen in kader van de RSZ-harmonisatie gefinancierd?

Voor 2022 verloopt dit via een subsidie aan de fondsen (tripartite akkoord). Voor 2023 en verder wordt dit structureel in de maatwerksubsidie verankerd door een verhoging van de organisatiepremie vanaf het eerste kwartaal van 2023.