FAQ

Hoe wordt de kost van de cao-wijzigingen in kader van de RSZ-harmonisatie gefinancierd?

Voor 2022 zal dit via een subsidie aan de fondsen verlopen. Voor 2023 en verder wordt er onderzocht hoe dit structureel in de maatwerksubsidie kan worden verankerd.