FAQ

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend?

Voor maatwerkers wordt het uurloon van juli vermenigvuldigd met het aantal betaalde uren tijdens de referteperiode vermeerderd met het aantal uren tijdelijke werkloosheid, en wordt dit resultaat gedeeld door 12.
Bij uitdiensttreding voor juli geldt het uurloon van de laatste gewerkte dag.

Voor alle andere werknemers is de eindejaarspremie gelijk aan het maandloon van juni, maar wordt het bedrag naar verhouding verminderd bij een onvolledige referteperiode of bij deeltijdse prestaties.
Afwezigheden met behoud van loon en tijdelijke werkloosheid zijn gelijkgesteld.

De referteperiode loopt in beide gevallen van 1 december tot 30 november.