FAQ

Hoe worden de werknemers geïnformeerd over hun gespaarde kapitaal in het sectoraal aanvullend pensioen – tweede pensioenpijler?

Werknemers kunnen hun jaarlijkse pensioenfiches raadplegen op www.mybenefit.be. Daarin staat alle informatie met betrekking tot het verworven reserve, het opgebouwd aanvullend pensioen op 1 januari van het huidige jaar en de overlijdensdekking (bedrag dat nabestaanden ontvangen bij overlijden).