FAQ

Hoe worden de verplichtingen inzake de klokkenluidersregelgeving gesanctioneerd?

Wie nalaat procedures in te stellen of een intern meldingskanaal te voorzien, kan beschouwd worden als een persoon die een melding belemmert en kan worden gestraft met gevangenisstraf en/of een geldboete van 600 tot 6000 EUR. Dezelfde sanctie kan worden opgelegd aan (rechts)personen die represailles nemen tegen beschermde personen, onnodige of tergende procedures aanspannen tegen beschermde personen of een inbreuk plegen op de verplichting tot geheimhouding van de identiteit van de melder.
Melders die opzettelijk valse informatie melden of openbaarmaken, kunnen worden gestraft op basis van de strafrechtelijke bepalingen omtrent lasterlijke aangiftes.