FAQ

Hoe worden de begeleidingsnormen gecontroleerd?

Het streefcijfer wordt volgens het uitvoeringsbesluit in koppen geteld en niet in VTE. Per 7 koppen doelgroep wordt 1 begeleider verwacht voor doelgroepmedewerkers met een hoge begeleidingsnood.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit op lange termijn zal opgevolgd worden. De inspectie zal voorlopig enkel controleren op basis van de personeelslijsten, maar niet op basis van de praktijk op de werkvloer. Op basis van deze telling moet het maatwerkbedrijf wel de ondersteuningsnorm halen, anders is er een inbreuk tegen het decreet die het departement niet door de vingers zal zien.
Bij deze telling gaat de inspectie, in tegenstelling tot het uitvoeringsbesluit, wel de berekening in VTE maken.
Let wel op: in de bevraging die de inspectie uitstuurt, wordt een onderscheid gemaakt tussen begeleider op de werkvloer en gewoon begeleider. De inspectie zal enkel de begeleiding op de werkvloer meetellen bij het berekenen van de begeleidingsnorm.
Daarbij laat de inspectie wel toe dat je alle mensen die een deel van hun tijd op de werkvloer in een begeleidende rol doorbrengen ook meetelt voor dat deel van hun tijd. Daarbij is veel mogelijk: medewerkers van de sociale dienst die op de werkvloer komen kan je zo wel meetellen – maar dat deel moet je dan wel aftrekken van de prestatiebreuk op de sociale dienst.
Hierbij moet je twee zaken voor ogen houden:
  • Iedereen die je opgeeft als werkvloerbegeleider moet ook voldoen aan de voorwaarden voor werkvloerbegeleider, zoals bepaald in het uitvoeringsbesluit
  • De breuk moet kloppen: het aantal VTE werkvloerbegeleiding dat je uitkomt, moet gelijk zijn aan de som van het aantal VTE doelgroepwerknemers met begeleidingsnood hoog/7 + het aantal VTE doelgroepwerknemers met begeleidingsnood midden/10 + het aantal  VTE doelgroepwerknemers met begeleidingsnood laag/13