FAQ

Hoe worden de begeleidingsnormen gecontroleerd?

Het streefcijfer wordt volgens het uitvoeringsbesluit in koppen geteld en niet in VTE. Per 7 koppen doelgroep wordt 1 begeleider verwacht.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit op lange termijn zal opgevolgd worden. De inspectie zal voorlopig enkel controleren op basis van de personeelslijsten, maar niet op basis van de praktijk op de werkvloer. Op basis van deze telling moet het maatwerkbedrijf wel de ondersteuningsnorm halen, anders is er een inbreuk tegen het decreet die het departement niet door de vingers zal zien.

Bij deze telling gaat de inspectie, in tegenstelling tot het uitvoeringsbesluit, wel de berekening in VTE maken.