FAQ

Hoe werkt het mechanisme van ‘herverdeling contingent’?

Om op sectorniveau een zo groot mogelijk deel van het beschikbaar gestelde plaatsen in te vullen, gebeurt jaarlijks een herverdeling tussen de maatwerkbedrijven. Bedrijven met een te lage invulling (onder 90%) verliezen het aantal VTE dat gelijk is aan het verschil tussen 90% en de invullingsgraad, toegepast op hun contingent.

Voorbeeld: een bedrijf met een contingent van 50 VTE heeft een invulling van 40 VTE (of 80%). Het verliest 10% (90%-80%) van het toegekend contingent (50 VTE) of 5 VTE. Het nieuwe contingent bedraagt 45 VTE.

Het contingent kan echter niet verder dalen dan tot op het niveau van 20 VTE. Het vrijgekomen contingent wordt automatisch herverdeeld onder de maatwerkbedrijven met meer dan 95% invulling, waarbij het MWB met de hoogste invulling eerst wordt bediend, per 1VTE. Het toegekende maximumbedrag evolueert evenredig met de herverdeling van het contingent.
De berekeningsmethode om de invullingsgraad te bepalen is als volgt:

De telling kijkt naar de kwartaalafrekening. Alle personen met een WOP (in MVAC geregistreerd dus) worden meegeteld volgens de tewerkstellingsbreuk. Het is niet relevant of ze subsidie genereren. Ze moeten wel een loon gekregen hebben in het kwartaal, anders komen ze niet voor in de DmfA aangifte en de rapporten kwartaalafrekening. Een langdurig zieke die op het eind van het jaar een eindejaarspremie krijgt, zal voorkomen in de kwartaalafrekening. Een werknemer die ziek wordt in februari en terug begint te werken in juli, zal niet voorkomen in het rapport van het tweede kwartaal (tenzij er toch nog een betaling zou gebeuren, maar dat is niet de standaard situatie).

Per kwartaal wordt elke werknemer meegeteld op de volgende manier:

1. Voor elke werknemer de tewerkstellingsbreuk, met een uitzondering voor de PTNZ (progressief tewerkgesteld na ziekte) die meegeteld worden volgens de gemiddelde arbeidstijd.
2. Deze breuk wordt voor alle werknemers opgeteld. Zo krijgen we een totaalcijfer voor het kwartaal. Dat wordt gedeeld door het contingent. De breuk die je zo bekomt, is je invullingsgraad voor het kwartaal.
3. Het gemiddelde van de kwartalen wordt berekend na de jaarafrekening. Dat moet meer zijn dan 90%.