FAQ

Hoe verlopen de doorstroomtrajecten?

De doorstroombegeleiding wordt aangeboden door een gemandateerde dienstverlener gedurende gemiddeld honderdveertig uur, verspreid over vier fasen:

FASE 1: Een voortraject gedurende maximaal één maand, waarbij de begeleiding van de doelgroepwerknemer gericht is op:

  • Sollicitatietraining (voorbereiding van de doelgroepwerknemer op solliciteren waarbij minstens aandacht wordt besteed aan de opmaak van een cv, sollicitatiebrief, kennismaking met sollicitatietechnieken, presentatie van de doelgroepwerknemer)
  • Zoeken naar een passende job op maat van interesses, competenties en mogelijkheden van de doelgroepwerknemers
  • Ondersteunen van de doelgroepwerknemers bij het vervullen van de randvoorwaarden voor reguliere tewerkstelling

 

FASE 2: De jobmatching gedurende maximaal 3 maanden, bestaat uit het zoeken van één of meer stages op basis van een reëel jobaanbod bij een stageverlenende organisatie

FASE 3: De stage gedurende max. 3 maanden, waarbij dienstverlener de stageverlenende organisatie minstens ondersteunt op vlak van:

  • Het onthaal van de doelgroepwerknemer
  • Raadgevingen over de aanpassing aan de arbeidsomgeving
  • Raadgevingen over de werkprocessen en functie van de doelgroepwerknemer
  • Raadgevingen over de communicatie met de doelgroepwerknemer
  • De coaching van de doelgroepwerknemer en de stageverlenende organisatie
  • Het beantwoorden van specifieke vragen die inherent zijn aan stageverlening aan de doelgroepwerknemer
  • Actualisering van de pop van doelgroepwerknemer op basis van zijn doorstroomresultaten op het einde van de stage.

 

FASE 4: De nazorgbegeleiding, gedurende max. 3 maanden omvat bijkomende raadgevingen aan werkgever en doelgroepwerknemer vrij van arbeidsprestaties voor de uitvoering van het doorstroomtraject.
Tijdens dit traject stelt de werkgever de doelgroepwerknemer vrij van arbeidsprestaties voor de uitvoering van het doorstroomtraject.
Een beetje eigenaardig, maar het besluit stelt wel FASE 1 tot FASE 3 maximum 6 maanden duurt. Wel kan bij de VDAB een verlenging van de individuele FASE1, 2 of 3 worden gemotiveerd en toegestaan mits de totale duur van FASE 1 tot 3 de 6 maanden niet overschrijdt.