FAQ

Hoe verloopt het bewijs van sectoranciënniteit voor de anciënniteitstoeslag?

De werknemer die in dienst treedt moet het bewijs van sectoranciënniteit voorleggen bij indiensttreding.

Zie collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021 betreffende het toekennen van een anciënniteitstoeslag