FAQ

Hoe verloopt de terugbetaling van de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid door het fonds voor bestaanszekerheid?

De terugbetaling verloopt automatisch aan de hand van de gegevens in de kruispuntbank sociale zekerheid. Er is dus geen rapporteringsplicht. Na afloop van het jaar berekent het secretariaat van het fonds voor elke werkplaats het correcte bedrag.