FAQ

Hoe moet ik het verbod op dubbele financiering sociale maribel en maatwerk begrijpen?

Het risico op dubbele financiering speelt enkel voor de functies werkvloerbegeleiding en sociale dienst.

Voor het aantal VTE werkvloerbegeleiders dat noodzakelijk is om te voldoen aan de begeleidingsnormen (1 op 7, 10 of 13 naargelang begeleidingsnood) en voor de verplichte persoon sociale dienst, kan er geen tussenkomst vanuit het Fonds Sociale Maribel kan worden gevraagd. Let op, je berekent de begeleidingsnorm aan de hand van de begeleidingsnormen uit het maatwerkdecreet zoals voor een sociale inspectie, het gaat niet om de 1 op 5 verhouding uit de vroegere GESCO-regelgeving.

Voorbeeld: Een werkplaats heeft 56 VTE doelgroepwerknemers met hoge begeleidingsnood in dienst. De begeleidingsnorm van een onderneming is dus vastgesteld op 8 (56/7) VTE werkvloerbegeleiders (de inspectie controleert voorlopig op basis van VTE, en niet op basis van koppen). Deze werkvloerbegeleiders worden verondersteld te zijn gesubsidieerd via de begeleidingspremie. Voor de 9de VTE en verder in werkvloerbegeleiding, mag er wel een tussenkomst van het Fonds worden gevraagd. De onderneming moet erover waken dat er in geen geval (door uitdiensttredingen) een dubbele financiering kan ontstaan.