FAQ

Hoe moet ik de 5% drempel bij tijdskrediet berekenen? In koppen zoals de algemene regeling of in voltijdse equivalenten?

In tegenstelling tot de standaardregeling, wordt in de sociale werkplaatsen ter bepaling van het quotum van gelijktijdige afwezigheden in voltijdse equivalenten gerekend.

Voorbeeld: In een bedrijf met 100 VTE hebben 5 werknemers halftijds tijdskrediet opgenomen. Het percentage van werknemers in tijdskrediet voor het bepalen van de drempel bedraagt niet 5 maar wel 2,5%.