FAQ

Hoe moet het recht op ecocheques worden berekend indien een werknemer niet gedurende de volledige referteperiode heeft gewerkt?

Het recht op ecocheques staat in verhouding tot:

– De contractuele arbeidsduur;
– De gewerkte en met gewerkte dagen gelijkgestelde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst (vakantie, ziekte met gewaarborgd loon, tijdelijke werkloosheid, …) gedurende de referteperiode.

De referteperiode loopt van 1 mei van het jaar voorafgaand aan de toekenning tot 30 april van het jaar van toekenning van de ecocheques.