FAQ

Hoe moet het federal learning account (FLA) worden aangevuld?

Je kan de FLA vanaf 1 april 2024 invullen via de webservice.
Grotere hoeveelheden data kunnen ook via het batchkanaal of API-kanaal worden geregistreerd.