FAQ

Hoe moet een individueel maatwerker tewerkgesteld in een maatwerkbedrijf beschouwd worden in het licht van de RIZIV uitkering en de toepasselijke cumulregel (tewerkstelling buiten arbeidscircuit)?

Voor de toepassing van de bijzondere cumulregel is het advies collectief maatwerk bepalend. Een persoon die enkel beschikt over een advies individueel maatwerk, is dus geen werknemer tewerkgesteld buiten het normale arbeidscircuit voor de toepassing van de bijzondere cumulregel in de RIZIV uitkeringsreglementering.

De subsidiemaatregel is hier niet relevant. Dus ook als een persoon met een advies collectief maatwerk niettemin wordt tewerkgesteld met een ondersteuningspakket individueel maatwerk (vb. wegens gebrek aan ruimte in het contingent) wordt deze persoon beschouwd als tewerkgesteld buiten het normale arbeidscircuit.