FAQ

Hoe kunnen we de informele opleidingen bijhouden (arbeidsdeal)?

Het is de kerntaak van maatwerkbedrijven om maatwerkers te begeleiden naar een job in het regulier economisch circuit en om die reden zijn maatwerkbedrijven eigenlijk continu bezig met opleiden. De uitdaging bestaat erin om de vaak kortstondige, informele opleidingsmomenten (vb. uitleg over het bedienen van een machine) te registreren, zowel met oog op het voldoen aan de individuele opleidingsinspanning, als voor de vermelding van opleidingen in de sociale balans.

Het kan interessant zijn om dit te vereenvoudigen en te digitaliseren. Een van de Herw!n-leden heeft in het kader van de Talent summit een app gepresenteerd die onder meer instaat voor de registratie van informele opleidingen. Meer info over deze app vind je op de H-Files.