FAQ

Hoe kan je weten voor hoe lang er voor een werknemer nog een tijdelijke vergoeding in de overgangsregeling individueel maatwerk zal worden uitbetaald?

De ‘foto’ staat nu in een sharepointmap in de teams ruimte van je onderneming. De data in de foto in de teams map geven de correcte datum. DWSE rekent vanaf de start van de tewerkstelling. De tijdelijke vergoeding wordt bepaald volgens de datum op de foto. Als VDAB een andere datum zou hanteren, dan heeft die enkel te maken met het advies van VDAB en is die niet relevant voor het bepalen van de tijdelijke vergoeding.

Let hierbij op: na de periode van de tijdelijke vergoeding moet er een evaluatie door VDAB zijn. Die moet aangevraagd worden op het IMW dossier. Voor de maatwerkafdelingen kan dat pas vanaf eind maart 2024, omdat de eerste trajecten pas aflopen in oktober 2024.

Zolang iemand in dienst is, moet via een evaluatie gewerkt worden om de ondersteuning te verlengen na afloop van het tijdelijk inschakelingstraject. VDAB zal in die gevallen geen startpakket toekennen. Vraag dus zeker de evaluatie op tijd aan, als je een naadloze aansluiting wil. Maar als VDAB beslist dat er geen ondersteuningsnood is, stopt de subsidie ook op het moment van de evaluatie