FAQ

Hoe kan ik de financiële impact van de RSZ-harmonisatie voor mijn bedrijf inschatten?

De impact is grotendeels afhankelijk van volgende parameters:

– Het bedrag aan GESCO-doelgroepvermindering voor omkaderingspersoneel (dit bedrag kan je navragen bij je sociaal secretariaat voor de voorbije twee jaar als indicatie). Je kan ook een theoretische berekening maken met deze simulatietool.

– De subsidie die je zal ontvangen vanuit het Fonds Sociale Maribel die niet afhankelijk wordt gesteld van een bijkomende aanwerving (SM I,II,III) – deze subsidie is afhankelijk van het tewerkstellingsvolume.

– Het aantal werknemers je bijkomend kan aanwerven met tussenkomsten vanuit het Fonds sociale maribel (uitbreidingsronde X). Dit wordt uitgedrukt in een aantal VTE afgerond op de halve eenheid en is eveneens afhankelijk van het tewerkstellingsvolume.