FAQ

Hoe kan ik de financiële impact van de RSZ-harmonisatie voor mijn bedrijf inschatten?

Impact van de eerste fase van de harmonisering (vanaf 1 januari 2022)

De impact van fase 1 is grotendeels afhankelijk van volgende parameters:

– Het bedrag aan GESCO-doelgroepvermindering voor omkaderingspersoneel (dit bedrag kan je navragen bij je sociaal secretariaat voor de voorbije twee jaar als indicatie). Je kan ook een theoretische berekening maken met deze simulatietool..
– De subsidie die je zal ontvangen vanuit het Fonds Sociale Maribel die niet afhankelijk wordt gesteld van een bijkomende aanwerving (SM I,II,III) – deze subsidie is afhankelijk van het tewerkstellingsvolume.
– Het aantal werknemers je bijkomend kan aanwerven met tussenkomsten vanuit het Fonds sociale maribel (uitbreidingsronde X). Dit wordt uitgedrukt in een aantal VTE afgerond op de halve eenheid en is eveneens afhankelijk van het tewerkstellingsvolume.

Impact van de tweede fase van de harmonisering (vanaf 1 januari 2023)

De GESCO-doelgroepvermindering betekent een volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen. Voor doelgroepwerknemers die aan het sectorbarema worden betaald (GGMMI) worden de verschuldigde bijdragen ook bijna volledig gecompenseerd door de structurele vermindering en is de meerkost beperkt. Bij hogere lonen neemt de impact wel toe.
Bij doelgroepwerknemers met een SINE statuut leidt de combinatie tussen 3B en SINE initieel tot een loonkostdaling. Het SINE-statuut is echter ook uitdovend (uiterlijk tot 30 juni 2025). Op lange termijn zal er ook voor SINE-werknemers een zeer beperkte loonkoststijging zijn.
Een simulatie van de impact per statuut kan je hier maken.