FAQ

Hoe kan een werkgever nagaan of een werknemer recht geeft op de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring?

Als de werknemer nog niet is aangeworven, moet de werknemer dit zelf navragen bij de VDAB (om privacyredenen) via tewerkstelling@vdab.be .

Als de werknemer wel al is aangeworven kan de werkgever het recht natrekken via Ecaro.

Om periodes in arbeidsongeschiktheid of in hechtenis gelijk te laten stellen, moet de werknemer aan het departement Werk en Sociale Economie (doelgroepkortingen@vlaanderen.be) een attest bezorgen van het ziekenfonds of van de FOD justitie (ddb.epi@just.fgov.be).