FAQ

Hoe kan een maatwerker met een ‘dubbel’ ticket (collectief maatwerk en individueel maatwerk) tewerkgesteld worden onder de voorwaarden van individueel maatwerk?

Om tewerkgesteld te kunnen worden met een WOP individueel maatwerk, moet eerst het WOP collectief maatwerk worden stopgezet. Zoniet zal de aanvraag voor een WOP individueel maatwerk niet ontvankelijk zijn.
Het WOP collectief maatwerk stopzetten gebeurt door een verklaring op eer interne doorstroom aan de VDAB over te maken.
Let op, deze werknemer kan niet zomaar ‘terugkeren’ naar zijn statuut als collectief maatwerker. Het WOP collectief maatwerk is namelijk stopgezet. De VDAB zal opnieuw een indicering met oog op de toekenning van een WOP collectief maatwerk moeten uitvoeren.