FAQ

Hoe kan een beslissing van de VDAB over de indicering en de evaluatie binnen individueel maatwerk worden aangevochten?

Zowel de werknemer als de werkgever kunnen beroep aantekenen tegen de beslissing van de VDAB in het kader van een indicering of een evaluatie van de behoefte bij de heroverwegingscommissie van de VDAB.

De werkgever kan bijvoorbeeld om een heroverweging vragen als hij van mening is dat er wel een begeleidingsbehoefte is, terwijl deze door de VDAB niet werd vastgesteld.

De heroverweging kan echter ook tot gevolg hebben dat het WOP-pakket op een andere wijze wordt herzien.

Het beroep moet ingediend worden binnen de 45 dagen vanaf de datum van de kennisname van de vaststelling van de behoefte. Een beroep dat wordt aangetekend door een (potentieel) werkgever kan dus plaatsvinden geruime tijd na de indicering zelf, aangezien de termijn pas loopt vanaf de kennisname. Dit is een vervaltermijn, er is geen beroep mogelijk na afloop ervan.

De heroverwegingscommissie moet binnen de 60 dagen na ontvangst van het verzoek een advies uitbrengen. Binnen de 30 dagen na ontvangst van het advies, moet de raad van bestuur een beslissing nemen.

Het verzoek wordt ingediend via een formulier beschikbaar op de website van de VDAB.