FAQ

Hoe doe ik een aangifte van werken voor schoonmaakactiviteiten?

De aangifte voor werken verloopt via het portaal van de RSZ.

Per globaal contract afgesloten tussen een onderneming en een opdrachtgever/klant wordt er één aangifte van werken ingediend, zelfs als dit contract voorziet in diensten op verschillende locaties/adressen. De aangifte dient vóór aanvang van de werkzaamheden te gebeuren.

Vaak zal het een contract zijn met periodieke prestaties gedurende een langere periode (vb. wekelijkse schoonmaken van gemene delen van een appartementsgebouw). De maximumduurtijd die je kan doorgeven in dergelijk geval is 5 jaar. Wanneer het contract vroeger eindigt, moet je de aangifte wijzigen.

Bij schoonmaakactiviteiten ga je eerst door de wizzard en pas na verzending van de aangifte voeg je de adressen of locaties van de werkplaatsen door.