FAQ

Hoe doe ik een aangifte voor werken voor schoonmaakactiviteiten?

De aangifte voor werken verloopt via het portaal van de RSZ.

Per globaal contract afgesloten tussen een onderneming en een opdrachtgever/klant wordt er één aangifte van werken ingediend, zelfs als dit contract voorziet in diensten op verschillende locaties/adressen. De aangifte dient vóór aanvang van de werkzaamheden te gebeuren.

Indien de werkplaats kan gelinkt worden aan vaste adressen, geef je een of meer vaste adressen door. Indien het gaat om mobiele werkplaatsen zonder vast adres, kan je opteren om een route door te geven (meerdere punten op een traject) of een zone. Let op, per klant moet wel nog steeds een aangifte gebeuren.