FAQ

Hoe bereken ik of ik minstens 65% (vanaf 1/7/2023: minstens 55%) doelgroepwerknemers PMAH of PSP tewerkstel?

  • De telling kijkt naar het aantal koppen. Er wordt geen rekening gehouden met de prestatiebreuk. Er wordt wel rekening gehouden met de datum van in- of uitdiensttreding tijdens het jaar.
  • De teller zijn alle doelgroepwerknemers met een WOP, uitgenomen de uiterst kwetsbaren. Al dan niet ontvangen subsidie is niet relevant. Ze moeten enkel in MVAC geregistreerd zijn met een WOP. Dus inclusief langdurig zieken. De bron die je hiervoor gebruikt, is het WOP rapport in Tableau (https://analytics.data.wse.vlaanderen.be/)
  • De noemer zijn alle werknemers van de werkplaats, met een arbeidsovereenkomst volgens de gegevens van de DmfA. Ook hier is het niet relevant of een loon is betaald, dus ook hier tellen langdurig zieken mee.
  • Deze breuk wordt elk kwartaal berekend, en de teller wordt gedeeld door 4. Zo krijgen we een totaalcijfer voor het kwartaal. De totalen van de 4 kwartalen worden opgeteld. De breuk die je zo bekomt, moet meer zijn dan 65/100. (vanaf 1/7/2023: meer dan 55/100)
  • Wie niet op de payroll staat, wordt niet opgenomen in teller en noemer. Art. 60 werknemers, arbeidszorgwerknemers, vrijwilligers en interims staan niet op de payroll, hebben geen WOP en geen arbeidsovereenkomst. Zij worden dus niet meegenomen in de berekening. Begeleiders van die doelgroepen hebben wel een arbeidsovereenkomst, en worden dus wel meegeteld in de noemer.