FAQ

Hoe bereken ik mijn invullingsgraad?

Neem hiervoor de kwartaalafrekening in Tableau. De berekeningswijze hiervoor is als volgt: alle doelgroepwerknemers met een actieve WOP worden geteld. Dit zijn de mensen die

  • In MVAC geregistreerd zijn
  • In de DmfA aangifte staan. DmfA is hier de authentieke bron. De (eventuele) subsidie is niet relevant voor deze berekening.

Het totaal van de VTE = de som van de contractuele prestatiebreuk van al deze doelgroepwerknemers (Q/S berekend over alle dagen van het kwartaal waarin hun arbeidscontract loopt). Voor progressief tewerkgestelde personen wordt de invulling bepaald aan de hand van de effectieve prestaties en niet de contractuele tewerkstellingsbreuk.

Ieder kwartaal wordt die som gemaakt, en gedeeld door het contingent dat je hebt in dat kwartaal. Daarna wordt dit quotiënt gedeeld door 4. Dit is de kwartaalinvulling. Op het eind van het jaar worden de 4 kwartaalcijfers opgeteld. Zo bekom je de invulling van je contingent op jaarbasis.